Regler for udtagelse til Elitetræning

Elite-træning

Træner teamet i Kokkedal Golfklub forbeholder sig ret til at udtage spillere til den træning, der klassificeres som elite træning.

Det drejer sig om subjunior-, junior-, dame- og herreelite træning.

Nedenstående retningslinier vil blive brugt til udtagelse til denne træning.

Holdene vil løbende i sæsonen blive evalueret i forhold til nedenstående parametre, der er listet i vilkårlig rækkefølge:

  • Motivation
  • Handicap
  • Opførsel
  • Åbenhed for læring – de, der har et åbnet sind i forhold til udvikling, kommer normalt længst!
  • Fremmøde
  • Handicap i forhold til alder
  • Koncentrations evne – det forventes naturligvis, at der arbejdes koncentreret i løbet af hver træningssession.
  • Mm.

Evalueringen af spillerne, som foregår løbende gennem hele sæsonen, indebærer også, at man kan blive taget af et hold. Dette sker ud fra de selvsamme parametre, som er gældende ved udtagelsen til holdene.