Regler for deltagelse i og tilskud til elitens divisionsmatcher

Regler for deltagelse i og tilskud

til elitens divisionsmatcher (dog ikke senior- og veterandivisionshold)

Følgende retningslinjer skal være opfyldt som forudsætning for, at en golfspiller kan deltage på Kokkedal Golfklubs klubhold samt modtage tilskud i forbindelse med deltagelse i divisionsmatcher for klubben.

Spilleren skal være fuldgyldigt medlem af Kokkedal Golfklub i henhold til klubbens vedtægter.

Spilleren skal være godkendt af elitetrænerne, holdkaptajner og eliteformand.

Elitetrænerne, holdkaptajner og eliteformand udtager i forening en bruttotrup ved hver sæsonstart.

Spillerne til det enkelte hold udtages af holdkaptajnen i samarbejde med elitetrænerne. Holdkaptajnen og elitetrænerne er ansvarlige for til hver en tid at råde over det stærkest mulige hold.

Spilleren forpligter sig til altid at repræsentere klubben på fornuftig og anstændig vis. Derudover forventes det, at spilleren udviser god etik og korrekt opførsel. Ved korrekt opførsel forstås en fremtræden som ikke er støjende, provokerende eller på anden måde kan virke anstødelig på omgivelserne. Såfremt dette ikke efterleves, kan holdkaptajner, elitetrænere eller eliteformanden til hver en tid udelukke spilleren fra deltagelse på klubholdene og bruttotruppen.

En spiller, der er udtaget til klubhold/bruttotrup, forpligter sig til at deltage i de træningssamlinger, som elitetrænerne og holdkaptajnerne finder nødvendige i sæsonens løb. Det er desuden spillerens pligt gennem hele sæsonen at holde sig i fornuftig spillemæssig form. Spilleren kan udelukkes fra klubhold og bruttotrup, såfremt holdkaptajner, elitetrænere eller eliteformanden anser træningsindsatsen for utilstrækkelig.

Træningssamlinger, træningslejre og evt. individuel træning fastlægges af spillere, elitetrænere, holdkaptajner og eliteformanden i forening.

Kokkedal Golfklub dækker klubholdenes rimelige udgifter i forbindelse med deltagelse i divisionsmatcher. Holdkaptajnen administrerer udlæg, regninger og bilag i forbindelse hermed i henhold til ”Retningslinier for holdkaptajner”.

Holdkaptajnen er ansvarlig for planlægning af transporten til og fra divisionsmatcher. Holdkaptajnen er ligeledes ansvarlig for godkendelse/tildeling af kørselsgodtgørelse til spillere, som har stillet privatbil til rådighed under transport. Der kan kun udbetales kørselsgodtgørelse baseret på holdkaptajnens specifikationer og indberetninger.

Klubbens sekretariat sørger for, at beløbet tildeles rette vedkommende.

Ved kørsel i privatbiler yder klubben et tilskud på kr. 1,50 pr. km. Der forudsættes samkørsel i så få biler som muligt.

Kørselsgodtgørelse beregnes altid med Kokkedal Golfklub som udgangspunkt.

Hørsholm, den 12. maj 2016

Henrik Thouber

Eliteformand